Tên miền quốc tế mới nhất

Bảng giá tên miền Nhà đăng ký tên miền của ICANN Ngày: 1-5-2024
Đối với tên miền mua tại PhatTrien.net, bạn sẽ có được những dịch vụ miễn phí. Chúng tôi cung cấp một nền tảng công nghệ đáng tin cậy và an toàn, giải pháp để quản lý tên miền của bạn và các dịch vụ giá trị gia tăng.
 

Đăng ký tên miền giúp để bảo vệ thương hiệu và quảng bá doanh nghiệp của bạn!
Đối với tên miền mua tại PhatTrien.net, bạn sẽ có được những dịch vụ miễn phí. Chúng tôi cung cấp một nền tảng công nghệ đáng tin cậy và an toàn, giải pháp để quản lý tên miền của bạn và các dịch vụ giá trị gia tăng.

Quản lý tài khoản trực tuyến
Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet
Quản lý DNS
Quản lý bản ghi DNS dể dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email
Miễn phí tên miền phụ
Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.
Hỗ trợ miễn phí 24/7
Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.
Khoá tên miền
Ngăn chặn việc chuyển đổi tên miền trái phép. Bảo vệ tên miền quyền lợi hợp pháp của bạn.
 
Bảng giá tên miền
Nhà đăng ký tên miền của ICANN
Ngày: 1-5-2024
STT Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì/năm VAT+DV
1 .com Miễn phí 392.160 đ 48.160 đ
2 .net Miễn phí 432.060 đ 53.060 đ
3 .org Miễn phí 386.460 đ 47.460 đ
4 .info Miễn phí 558.600 đ 68.600 đ
5 .best Miễn phí 580.260 đ 71.260 đ
6 .xyz Miễn phí 391.020 đ 48.020 đ
7 .top Miễn phí 272.460 đ 33.460 đ
8 .online Miễn phí 900.600 đ 110.600 đ
9 .store Miễn phí 1.470.600 đ 180.600 đ
10 .site Miễn phí 922.260 đ 113.260 đ
11 .tech Miễn phí 1.347.480 đ 165.480 đ
12 .fun Miễn phí 849.300 đ 104.300 đ
13 .space Miễn phí 702.240 đ 86.240 đ
14 .us Miễn phí 368.220 đ 45.220 đ
15 .cc Miễn phí 311.220 đ 38.220 đ
16 .biz Miễn phí 564.300 đ 69.300 đ
17 .asia Miễn phí 515.280 đ 63.280 đ
18 .eu Miễn phí 307.800 đ 37.800 đ
19 .me Miễn phí 1.173.060 đ 144.060 đ
20 .tel Miễn phí 363.660 đ 44.660 đ
21 .ws Miễn phí 1.044.240 đ 128.240 đ
22 .name Miễn phí 295.260 đ 36.260 đ
23 .tv Miễn phí 872.100 đ 107.100 đ
24 .mobi Miễn phí 671.460 đ 82.460 đ
25 .bz Miễn phí 853.860 đ 104.860 đ
26 .mn Miễn phí 1.868.460 đ 229.460 đ
27 .in Miễn phí 394.440 đ 48.440 đ
28 .co.uk Miễn phí 340.860 đ 41.860 đ
29 .co Miễn phí 886.920 đ 108.920 đ
30 .ca Miễn phí 658.920 đ 80.920 đ
31 .es Miễn phí 278.160 đ 34.160 đ
32 .de Miễn phí 331.740 đ 40.740 đ
33 .xxx Miễn phí 3.840.660 đ 471.660 đ
34 .com.ru Miễn phí 160.740 đ 19.740 đ
35 .pro Miễn phí 557.460 đ 68.460 đ
36 .sx Miễn phí 1.356.600 đ 166.600 đ
37 .pw Miễn phí 541.500 đ 66.500 đ
38 .nl Miễn phí 442.320 đ 54.320 đ
39 .in.net Miễn phí 308.940 đ 37.940 đ
40 .la Miễn phí 1.330.380 đ 163.380 đ
41 .solar Miễn phí 1.822.860 đ 223.860 đ
42 .house Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
43 .florist Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
44 .coffee Miễn phí 1.166.220 đ 143.220 đ
45 .marketing Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
46 .farm Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
47 .cool Miễn phí 1.166.220 đ 143.220 đ
48 .watch Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
49 .bargains Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
50 .boutique Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
51 .cheap Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
52 .zone Miễn phí 1.166.220 đ 143.220 đ
53 .works Miễn phí 1.166.220 đ 143.220 đ
54 .domains Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
55 .cab Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
56 .computer Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
57 .academy Miễn phí 1.166.220 đ 143.220 đ
58 .builders Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
59 .training Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
60 .glass Miễn phí 1.822.860 đ 223.860 đ
61 .camp Miễn phí 1.866.180 đ 229.180 đ
62 .repair Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
63 .codes Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
64 .viajes Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
65 .holiday Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
66 .expert Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
67 .limo Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
68 .international Miễn phí 579.120 đ 71.120 đ
69 .company Miễn phí 400.140 đ 49.140 đ
70 .systems Miễn phí 869.820 đ 106.820 đ
71 .management Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
72 .center Miễn phí 798.000 đ 98.000 đ
73 .email Miễn phí 869.820 đ 106.820 đ
74 .solutions Miễn phí 869.820 đ 106.820 đ
75 .support Miễn phí 579.120 đ 71.120 đ
76 .agency Miễn phí 579.120 đ 71.120 đ
77 .education Miễn phí 579.120 đ 71.120 đ
78 .institute Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
79 .singles Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
80 .bike Miễn phí 1.166.220 đ 143.220 đ
81 .plumbing Miễn phí 1.822.860 đ 223.860 đ
82 .guru Miễn phí 1.288.200 đ 158.200 đ
83 .clothing Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
84 .camera Miễn phí 1.822.860 đ 223.860 đ
85 .estate Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
86 .enterprises Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
87 .construction Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
88 .contractors Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
89 .kitchen Miễn phí 1.822.860 đ 223.860 đ
90 .land Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
91 .ventures Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
92 .holdings Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
93 .diamonds Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
94 .voyage Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
95 .careers Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
96 .recipes Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
97 .club Miễn phí 656.640 đ 80.640 đ
98 .buzz Miễn phí 1.353.180 đ 166.180 đ
99 .equipment Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
100 .gallery Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
101 .graphics Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
102 .lighting Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
103 .photography Miễn phí 869.820 đ 106.820 đ
104 .tips Miễn phí 869.820 đ 106.820 đ
105 .today Miễn phí 869.820 đ 106.820 đ
106 .technology Miễn phí 579.120 đ 71.120 đ
107 .directory Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
108 .photos Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
109 .ninja Miễn phí 820.800 đ 100.800 đ
110 .dance Miễn phí 837.900 đ 102.900 đ
111 .democrat Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
112 .futbol Miễn phí 469.680 đ 57.680 đ
113 .immobilien Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
114 .reviews Miễn phí 837.900 đ 102.900 đ
115 .shoes Miễn phí 1.822.860 đ 223.860 đ
116 .moda Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
117 .rest Miễn phí 901.740 đ 110.740 đ
118 .bar Miễn phí 1.739.640 đ 213.640 đ
119 .associates Miễn phí 1.166.220 đ 143.220 đ
120 .media Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
121 .lease Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
122 .kaufen Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
123 .toys Miễn phí 1.822.860 đ 223.860 đ
124 .town Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
125 .university Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
126 .uk Miễn phí 247.380 đ 30.380 đ
127 .accountants Miễn phí 3.465.600 đ 425.600 đ
128 .actor Miễn phí 1.373.700 đ 168.700 đ
129 .attorney Miễn phí 1.904.940 đ 233.940 đ
130 .audio Miễn phí 5.216.640 đ 640.640 đ
131 .berlin Miễn phí 1.892.400 đ 232.400 đ
132 .bharat Miễn phí 381.900 đ 46.900 đ
133 .bid Miễn phí 1.047.660 đ 128.660 đ
134 .blackfriday Miễn phí 5.216.640 đ 640.640 đ
135 .blue Miễn phí 479.940 đ 58.940 đ
136 .build Miễn phí 2.644.800 đ 324.800 đ
137 .capetown Miễn phí 910.860 đ 111.860 đ
138 .casa Miễn phí 450.300 đ 55.300 đ
139 .christmas Miễn phí 2.260.620 đ 277.620 đ
140 .click Miễn phí 370.500 đ 45.500 đ
141 .cn Miễn phí 353.400 đ 43.400 đ
142 .cn.com Miễn phí 1.055.640 đ 129.640 đ
143 .co.com Miễn phí 725.040 đ 89.040 đ
144 .co.de Miễn phí 425.220 đ 52.220 đ
145 .com.de Miễn phí 180.120 đ 22.120 đ
146 .consulting Miễn phí 1.288.200 đ 158.200 đ
147 .cooking Miễn phí 1.084.140 đ 133.140 đ
148 .country Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
149 .credit Miễn phí 3.547.680 đ 435.680 đ
150 .creditcard Miễn phí 5.355.720 đ 657.720 đ
151 .cricket Miễn phí 1.047.660 đ 128.660 đ
152 .degree Miễn phí 1.619.940 đ 198.940 đ
153 .dentist Miễn phí 1.904.940 đ 233.940 đ
154 .desi Miễn phí 448.020 đ 55.020 đ
155 .diet Miễn phí 5.216.640 đ 640.640 đ
156 .durban Miễn phí 910.860 đ 111.860 đ
157 .engineer Miễn phí 1.143.420 đ 140.420 đ
158 .fashion Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
159 .fishing Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
160 .flowers Miễn phí 5.216.640 đ 640.640 đ
161 .forsale Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
162 .garden Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
163 .gift Miễn phí 699.960 đ 85.960 đ
164 .global Miễn phí 2.604.900 đ 319.900 đ
165 .green Miễn phí 1.829.700 đ 224.700 đ
166 .guitars Miễn phí 5.216.640 đ 640.640 đ
167 .haus Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
168 .help Miễn phí 1.028.280 đ 126.280 đ
169 .hiphop Miễn phí 5.216.640 đ 640.640 đ
170 .horse Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
171 .host Miễn phí 2.260.620 đ 277.620 đ
172 .hosting Miễn phí 15.648.780 đ 1.921.780 đ
173 .ink Miễn phí 690.840 đ 84.840 đ
174 .investments Miễn phí 3.508.920 đ 430.920 đ
175 .jobs Miễn phí 3.755.160 đ 461.160 đ
176 .joburg Miễn phí 910.860 đ 111.860 đ
177 .juegos Miễn phí 15.648.780 đ 1.921.780 đ
178 .kim Miễn phí 479.940 đ 58.940 đ
179 .lawyer Miễn phí 1.904.940 đ 233.940 đ
180 .link Miễn phí 370.500 đ 45.500 đ
181 .loans Miễn phí 3.547.680 đ 435.680 đ
182 .london Miễn phí 1.702.020 đ 209.020 đ
183 .luxury Miễn phí 20.550.780 đ 2.523.780 đ
184 .menu Miễn phí 1.330.380 đ 163.380 đ
185 .mortgage Miễn phí 1.619.940 đ 198.940 đ
186 .nyc Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
187 .ooo Miễn phí 721.620 đ 88.620 đ
188 .party Miễn phí 1.047.660 đ 128.660 đ
189 .pics Miễn phí 1.028.280 đ 126.280 đ
190 .pictures Miễn phí 426.360 đ 52.360 đ
191 .pink Miễn phí 479.940 đ 58.940 đ
192 .press Miễn phí 1.704.300 đ 209.300 đ
193 .property Miễn phí 5.216.640 đ 640.640 đ
194 .pub Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
195 .quebec Miễn phí 1.248.300 đ 153.300 đ
196 .red Miễn phí 479.940 đ 58.940 đ
197 .rocks Miễn phí 567.720 đ 69.720 đ
198 .rodeo Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
199 .sagathan Miễn phí 510.720 đ 62.720 đ
200 .sc Miễn phí 3.285.480 đ 403.480 đ
201 .science Miễn phí 880.080 đ 108.080 đ
202 .sexy Miễn phí 135.489.000 đ 16.639.000 đ
203 .shabaka Miễn phí 642.960 đ 78.960 đ
204 .social Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
205 .software Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
206 .soy Miễn phí 1.002.060 đ 123.060 đ
207 .surf Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
208 .tattoo Miễn phí 1.602.840 đ 196.840 đ
209 .tires Miễn phí 3.547.680 đ 435.680 đ
210 .tokyo Miễn phí 450.300 đ 55.300 đ
211 .trade Miễn phí 360.240 đ 44.240 đ
212 .uno Miễn phí 962.160 đ 118.160 đ
213 .vc Miễn phí 1.331.520 đ 163.520 đ
214 .vegas Miễn phí 2.070.240 đ 254.240 đ
215 .vodka Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
216 .wang Miễn phí 352.260 đ 43.260 đ
217 .webcam Miễn phí 370.500 đ 45.500 đ
218 .website Miễn phí 686.280 đ 84.280 đ
219 .wedding Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
220 .wiki Miễn phí 685.140 đ 84.140 đ
221 .rest Miễn phí 901.740 đ 110.740 đ
222 .sx Miễn phí 1.356.600 đ 166.600 đ
223 .date Miễn phí 1.047.660 đ 128.660 đ
224 .win Miễn phí 360.240 đ 44.240 đ
225 .com.au Miễn phí 617.880 đ 75.880 đ
226 .download Miễn phí 1.047.660 đ 128.660 đ
227 .life Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
228 .shop Miễn phí 1.248.300 đ 153.300 đ
229 .yoga Miễn phí 1.044.240 đ 128.240 đ
230 .com.au Miễn phí 617.880 đ 75.880 đ
231 .travel Miễn phí 3.323.100 đ 408.100 đ
232 Tên miền Tiếng Việt .com Miễn phí 359.100 đ 44.100 đ
233 Tên miền Tiếng Việt .net Miễn phí 428.640 đ 52.640 đ
234 Tên miền Tiếng Việt .info Miễn phí 558.600 đ 68.600 đ
235 .fr Miễn phí 353.400 đ 43.400 đ
236 .run Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
237 .sale Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
238 .sex Miễn phí 3.939.840 đ 483.840 đ
239 .adult Miễn phí 3.840.660 đ 471.660 đ
240 .adult Miễn phí 3.840.660 đ 471.660 đ
241 .porn Miễn phí 3.840.660 đ 471.660 đ
242 .photo Miễn phí 1.110.360 đ 136.360 đ
243 .casino Miễn phí 5.273.640 đ 647.640 đ
244 .cloud Miễn phí 656.640 đ 80.640 đ
245 .world Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
246 .express Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
247 .vip Miễn phí 633.840 đ 77.840 đ
248 .finance Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
249 .business Miễn phí 400.140 đ 49.140 đ
250 .gifts Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
251 .coupons Miễn phí 1.784.100 đ 219.100 đ
252 .taxi Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
253 .salon Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
254 .blog Miễn phí 746.700 đ 91.700 đ
255 .art Miễn phí 324.900 đ 39.900 đ
256 .report Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
257 .news Miễn phí 984.960 đ 120.960 đ
258 .vin Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
259 .live Miễn phí 984.960 đ 120.960 đ
260 .page Miễn phí 1.904.940 đ 233.940 đ
261 .dev Miễn phí 466.260 đ 57.260 đ
262 .design Miễn phí 1.204.980 đ 147.980 đ
263 .app Miễn phí 568.860 đ 69.860 đ
264 .com.co Miễn phí 308.940 đ 37.940 đ
265 .group Miễn phí 864.120 đ 106.120 đ
266 .io Miễn phí 2.053.140 đ 252.140 đ
267 .team Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
268 .vote Miễn phí 1.773.840 đ 217.840 đ
269 .work Miễn phí 404.700 đ 49.700 đ
270 .au Miễn phí 315.780 đ 38.780 đ
271 .one Miễn phí 438.900 đ 53.900 đ
272 .ph Miễn phí 1.977.900 đ 242.900 đ
273 .network Miễn phí 826.500 đ 101.500 đ
274 .id Miễn phí 865.260 đ 106.260 đ
275   Miễn phí 3.840.660 đ 471.660 đ
276 .porn Miễn phí 3.840.660 đ 471.660 đ
277 .photo Miễn phí 1.110.360 đ 136.360 đ
278 .casino Miễn phí 5.273.640 đ 647.640 đ
279 .cloud Miễn phí 656.640 đ 80.640 đ
280 .world Miễn phí 1.126.320 đ 138.320 đ
281 .express Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
282 .vip Miễn phí 633.840 đ 77.840 đ
283 .finance Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
284 .business Miễn phí 400.140 đ 49.140 đ
285 .gifts Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
286 .coupons Miễn phí 1.784.100 đ 219.100 đ
287 .taxi Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
288 .salon Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
289 .blog Miễn phí 746.700 đ 91.700 đ
290 .art Miễn phí 324.900 đ 39.900 đ
291 .report Miễn phí 566.580 đ 69.580 đ
292 .news Miễn phí 984.960 đ 120.960 đ
293 .vin Miễn phí 1.371.420 đ 168.420 đ
294 .live Miễn phí 984.960 đ 120.960 đ
295 .page Miễn phí 1.904.940 đ 233.940 đ
296 .dev Miễn phí 466.260 đ 57.260 đ
297 .design Miễn phí 1.204.980 đ 147.980 đ
298 .app Miễn phí 568.860 đ 69.860 đ
299 .com.co Miễn phí 308.940 đ 37.940 đ
300 .group Miễn phí 864.120 đ 106.120 đ
301 .io Miễn phí 2.053.140 đ 252.140 đ
302 .team Miễn phí 845.880 đ 103.880 đ
303 .vote Miễn phí 1.773.840 đ 217.840 đ
304 .work Miễn phí 404.700 đ 49.700 đ
305 .au Miễn phí 315.780 đ 38.780 đ
306 .one Miễn phí 438.900 đ 53.900 đ
307 .ph Miễn phí 1.977.900 đ 242.900 đ
308 .network Miễn phí 826.500 đ 101.500 đ
309 .id Miễn phí 865.260 đ 106.260 đ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi