Các Chi cục thuế Quận, Huyện - Tp.HCM

Các Chi cục thuế Quận, Huyện - Tp.HCM
GIỚI THIỆU CỤC THUẾ » Các Chi cục thuế Quận, Huyện
 
  Đơn vị Chức danh Điện thoại cơ quan     Fax
1 Chi cục thuế Quận 1
115 Trần Quang Khải - Quận 1
  Đặng Khắc Phúc Chi cục Trưởng 38435485 38435485
  Phạm Thị Minh Tuyết Phó Chi cục trưởng 38435484  
  Phan Văn Dũng Phó Chi cục trưởng 35265109 35265109
  Hồ Thị Hương Thủy Phó Chi cục trưởng 38465437  
  Nguyễn Hữu Tuyền Phó Chi cục trưởng 35494625  
  Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Chi cục trưởng 35024858  
  Đội trước bạ & thu khác   35265104  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   38466405
38481667
38481668
  Đội HC-NS-TV-AC   38465625 38465625
  Đội QLN-CCN   62906003  
  Đội KK-KTT& TH   38466403 
38465417
 
  Đội Kiểm tra Nội bộ   38435482  
  Đội Kiểm tra thuế 1   62906002  
  Đội Kiểm tra thuế 2   38435483 38435483
  Đội Kiểm tra thuế 3   38481665 38481665
  Đội Kiểm tra thuế 4   38481625 38481625
  Đội Kiểm tra thuế 5   35265107 35265107
  Đội Kiểm tra thuế 6   38466406 38466406
  Đội Kiểm tra thuế 7   35265105 35265105
  Đội thuế Phường
Nguyễn Thái Bình
  62910833  
  Đội thuế Phường Bến Nghé   38468065  
  Đội thuế Phường Bến Thành   38435481  
  Đội thuế chợ Bến Thành   62910834  
  Đội thuế Phường ĐaKao   35265103  
  Đội thuế Phường Tân Định   35265108  
  Đội thuế LP Cầu ông Lãnh -
Cầu Kho - Cô Giang
  38465330  
  Đội thuế Phường Phạm Ngũ Lão   38466404  
  Đội thuế P.Nguyễn Cư Trinh   35265110  
2 Chi Cục thuế Quận 2
Đường Liên tỉnh lộ 25B - Khu Hành chính - P.Thạnh Mỹ Lợi - Q2
  Lâm Thái Bình Chi Cục Trưởng 37423432  
  Nguyễn Trọng Dụng Phó Chi Cục trưởng 37423439  
  Đỗ Thị Tuyến Phó Chi Cục trưởng 37423436  
  Lê Văn Thạch Phó Chi Cục trưởng 37423448  
  Đội HC-NS-TV-AC
Bộ phận Ấn chỉ
  37423446
37423443
37423440
  Đội Tổng hợp -
Nghiệp vụ - Dự toán
  37423438  
  Đội Kê Khai -KTT & Tin học   37423442
37423435
 
  Đội Kiểm tra nội bộ   37423437  
  Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NTT   37423431
37423486
 
  Đội Quản lý thuế TNCN   37425211  
  Đội thuế Liên phường   37423488  
  Đội Kiểm tra thuế số 1   37423485  
  Đội Kiểm tra thuế số 2   37423441  
  Đội thu LPTB và thu khác   37423487
37423433
 
  Đội Quản lý nợ và
cưỡng chế nợ thuế
  37423483  
3 Chi cục thuế Quận 3
Địa chỉ:152-154 Võ Văn Tần - Phường 6-Quận 3
Điện thoại trực 24/24: 22137206      Fax: 39349636
  Phạm Thị Hai Chi cục trưởng 39344396  
  Phạm Văn Bê Phó Chi cục trưởng 22137294  
  Nguyễn Đức Ơn Phó Chi cục trưởng 22137245  
  Phạm Lê Khương Phó Chi cục trưởng 22137584  
  Nguyễn Đức Hoà Phó Chi cục trưởng 22137243  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC Tổng đài 39349001
39349002
38249636
  Đội TTHT   39349391
39349392
 
  Đội QLN-CCN thuế   22137208  
  Đội KK-KTT &TH      
  Đội Kiểm tra thuế số 1      
  Đội Kiểm tra thuế số 2   22137594  
  Đội Kiểm tra thuế số 3   39349390  
  Đội Kiểm tra nội bộ      
  Đội thuế Liên phường 1      
  Đội thuế Liên phường 2      
  Đội LPTB và Thu khác   22137594  
 
Đội Nghiệp vụ dự toán
     
  Bộ phận thuế TNCN   39349390  
  Bộ phận TCCB      
  Bộ phận kế toán tài vụ   22137208 39349398
  Bộ phận Ấn chỉ      
4 Chi cục thuế Quận 4
31-33 Đoàn Như Hài - P12-Q4
  Phạm Đức Thuận Phó Chi cục Trưởng 39400026  
  Phạm Thị Thanh Phượng Phó Chi cục trưởng 38268313  
  Đồng Văn Nghĩa Phó Chi cục trưởng 39400026  
  Lê Thanh Hải Phó Chi cục Trưởng 39301483  
  Đội Kiểm tra thuế số 1   38254565  
  Đội Kiểm tra thuế số 2   38254568  
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   39432027  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   39433524 38268310
  Đội KK-KTT& TH   38268312  
  Đội trước bạ & thu khác   38268311  
  Đội thuế Liên Phường chợ   38254566  
  Đội QLN-CCN   39434706  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   39432026  
  Bộ phận Ấn chỉ   39433523  
  Điểm thu Kho bạc   39433525  
  Đội Bảo vệ   39433522  
5 Chi cục thuế Quận 5
262-264 Trần Phú - P8 -Q5
  Nguyễn Thị Lan Chi cục Trưởng 35089434  
  Đặng Quang Vinh Phó Chi Cục trưởng 35089435  
  Cao Thanh Hải Phó Chi Cục trưởng 35089438  
  Nguyễn Thị Bích Hạnh Phó Chi Cục trưởng 35089436  
  Lê Thị Cúc Phó Chi Cục trưởng 35089437  
  ĐT đường dây nóng 0903921838    
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   39235611-232
39241340
 
  Đội .KK-KTT & TH   39235611-224
39235225
 
  Đội Kiểm tra Nội bộ   39235611-239  
  Đội QLN - CCN   39235611-234  
  Đội LPTB - Thu Khác   39235611-204  
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   39235611-221  
  Đội thuế TNCN   39235611-237  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   39235611-200 39242684
  Đội Kiểm tra thuế số 1   39235611-219  
  Đội Kiểm tra thuế số 2   39235611-213  
  Đội Kiểm tra thuế số 3   39235611-236  
  Đội kiểm tra thuế số 4   39235611-202  
  Đội thuế LP 1,2,3,4   39560922  
  Đội thuế LP 5,6,10,13   38547836  
  Đội thuế LP 11,12,15   39550856  
  Đội thuế LP 7,8,9, An Đông   39351304  
  Đội thuế LP 14, Đồng Khánh   38593236  
6 Chi Cục thuế Quận 6
683 Hồng Bàng - P6-Q6
  Hồ Anh Lâm Chi cục Trưởng 39691709  
  Phạm Hoàng Khanh Phó Chi Cục trưởng 39695488  
  Đinh Thị Ngọc Phó Chi Cục trưởng 39609459  
  Trần Minh Đức Phó Chi Cục trưởng    
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   39697715 39697715
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   39697716 39697716
  Đội KK-KTT& TH   39694369 39694369
  Đội Kiểm tra thuế 1   39609812 39609812
  Đội Kiểm tra thuế 2   39697968 39697968
  Đội Kiểm tra thuế 3   39609812 39609812
  Đội Kiểm tra Nội bộ   39697970 39697970
  Đội QLN - CCN   39609811 39609811
  Đội thu LPTB & thu khác   39693072  
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   39695489  
  Đội thuế LP 1, 2   39609815  
  Đội thuế LP 3, 4, 7, 8   39609813  
  Đội thuế LP 5, 6, 9   39695487  
  Đội thuế LP 10, 11   39694370  
  Đội thuế LP 12, 13, 14   39694368  
  Đội thuế chợ Bình Tây   39521804  
  Đội thuế TNCN   39694368  
7 Chi cục thuế Quận 7
350 Huỳnh Tấn Phát - P.Bình Thuận - Quận 7
  Phạm Trí Dũng Chi Cục Trưởng 38722269  
  Đào Thị Tuyết Hồng Phó Chi Cục trưởng 38722116  
  Nguyễn Thị Ngọc Trang Phó Chi Cục trưởng 22131550  
  Đội KK-KTT& TH   38722115  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   37720473
22131556
 
  Đội HC-NS- QT-TV-AC   38720242 38720242
  Đội trước bạ & thu khác   38728757  
  Đội Kiểm tra nội bộ   38722117  
  Đội Kiểm tra thuế số 1   22131558  
  Đội Kiểm tra thuế số 2   38728758
22131555
 
  Đội thuế Thu nhập Cá nhân   38725156  
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   22131557  
  Đội QLN-CCN   22131553  
  Đội thuế Liên phường   22131551


22131552
 
  Phòng Lưu trữ hồ sơ   22131554  
  Điểm thu Kho bạc   38727905  
8 Chi cục thuế Quận 8
7A-8A Bùi Minh Trực - P5-Q8
  Vũ Văn Hoàng Chi Cục Trưởng 38504791  
  Mai Thành Tao Phó Chi Cục Trưởng 38503470  
  Phan Thái Nguyệt Phó Chi Cục Trưởng 38503536  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   38501032 39816460
  Bộ phận Ấn Chỉ   39810439  
  Đội Kiểm tra thuế 1   39812686 39813386
  Đội QLN-CCN   39812686  
  Đội Kiểm tra thuế 2,3,
Nghiệp vụ - Dự toán
  39815343  
  Đội Thu trước bạ & thu khác   39810515  
  Đội KK-KTT& TH   38568501  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   38503471
39820826
 
  Đội Kiểm tra thuế 4 và
Liên Phường 1,2
  38504575  
9 Chi Cục thuế Quận 9
25 B Lê Văn Duyệt - P.Hiệp Phú - Quận 9
  Đỗ Văn Dũng Chi Cục Trưởng 38973350  
  Nguyễn Thị Thu Vân Phó Chi Cục Trưởng 38973352  
  Nguyễn Thị Thanh Hoa Phó Chi Cục Trưởng 38973351  
  Trần Ngọc Linh Phó Chi Cục Trưởng    
  Đội trước bạ & thu khác   37305611  
  Đội KK-KTT& TH   38973354  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   38973353  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   37308337 37308377
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   39682769  
  Đội Kiểm tra thuế số 1   37360881 37305607
  Đội Kiểm tra thuế số 2   37305609  
  Đội Kiểm tra thuế số 3   39682766  
  Đội thuế Liên Phường   37305610  
  Đội thuế TNCN   37309078  
  Đội Kiểm tra Nội bộ   39682766  
  Đội QLN-CCN   37305608  
10 Chi cục thuế Quận 10
3/1 Thành Thái - P14-Q10
  Nguyễn Mạnh Khôi Chi Cục Trưởng 38637658  
  Nguyễn Anh Tài Phó Chi Cục Trưởng 38641213  
  Nguyễn Thị Cúc Phó Chi Cục Trưởng 38641214  
  Trần Thị Kim Định Phó Chi Cục Trưởng 38656692  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   38658421
38635873
35015463
35015462
35015460
 
  Đội Nghiệp vụ Dự toán   38669894  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   38662801 38661032
  Đội KK-KTT& TH   38656694
35015458
 
  Đội QLN-CCN   38669895  
  Đội KTNB   38662179  
  Đội trước bạ & Thu Khác   38641160  
  Đội Kiểm tra thuế 1   35015450  
  Đội Kiểm tra thuế 2   38644764 38644764
  Đội Kiểm tra thuế 3   35015448  
  Đội Kiểm tra thuế 4   38641161  
  Đội thuế TNCN   38645797  
  Đội thuế LP 1   35015451  
  Đội thuế LP 2   35015430  
  Đội thuế LP 3   35015457  
11 Chi Cục thuế Quận 11
270 Bình Thới - P10 - Quận 11
  Lã Thị Xuân Lan Chi cục Trưởng 39637438  
  Lâm Hoàng Oanh Phó Chi Cục trưởng 39630591  
  Hoàng Việt Cường Phó Chi Cục trưởng 39630824  
  Nguyễn Thị Hồng Vân Phó Chi Cục trưởng 39630587  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   39630585
39630827
39635385
  Đội Nghiệp vụ & Dự toán - TTHT   39630825 
39630584
39630588
 39635386
 
  Đội KK-KTT& TH   39630590
 39631052
 
  Đội Kiểm tra thuế số 1   39630586
39636798
39637440
  Đội Kiểm tra thuế số 2   39630822
 39635384
39636591
39637439
  Đội Kiểm tra thuế số 3   39636384 39636867
  Đội Kiểm tra thuế số 4   39636592
39636866
 
  Đội Kiểm tra Nội bộ   39630826 39630589
  Đội QLN-CCN   39630820  
  Đội trước bạ & thu khác   39631051  
  Đội thuế Liên phường 1-3 -
5-10 -14 -Chợ Bình Thới
  39630823  
  Đội thuế LP 2 - 8 - 9 - 16 -
Chợ Lãnh 
Binh Thăng
  39630821  
  Đội thuế LP 4 - 6 - 12 - 13 -
Chợ Thiếc - chợ Phú Thọ
  39630828  
  Đội thuế LP 7-11 -15 - Chợ Chim Xanh   39630819  
  Đội thuế TNCN   39637021  
12 Chi cục thuế Quận 12
27-QL1A - P.Tân Chánh Hiệp (36 Quốc Lộ 1A - P.Đông Hưng Thuận - Quận 12)
  Nguyễn Minh Quang Chi Cục Trưởng 38916818  
  Đỗ Thị Xuân Mai Phó Chi Cục trưởng 38916816  
  Nguyễn Mạnh Hoan Phó Chi Cục trưởng 38916817  
  Nguyễn Văn Ba Phó Chi Cục trưởng 38916815  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   38917478 37155734
  Đội Kiểm tra thuế 1
(Bộ phận kiểm tra nội bộ)
  38917477
37153146
 
  Đội Kiểm tra thuế 2   38916813  
  Đội QLN-CCN   38916814  
  Đội KK-KTT & TH   38917432  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ
(Bộ phận trả lời chính sách)
  38916812
38917431
 
  Đội thu LPTB & thu khác   37155735  
  Đội Nghiệp vụ dự toán   38916819  
  Đội thuế TNCN   38196820  
  Đội thuế LP Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Hiệp Thành   37157497
38837830
37171442
37170193
 
  Đội thuế LP Đông Hưng Thuận
Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận
  37151792
38833819
35376435
 
  Đội thuế LP Thạnh Lộc, Thạnh Xuân A, An Phú Đông, Thới An   38919296

37165094

37195680

37170195
 
13 Chi cục thuế Huyện Bình Chánh
C11/11 Ấp 3 Xã Tân Quý Tây - Huyện Bình Chánh
  Nguyyễn Xuân Thành Chi cục Trưởng 37523923  
  Nguyễn Văn Hòa Phó Chi Cục Trưởng 37524435  
  Đoàn Công Quí Phó Chi Cục trưởng 38869530  
  Nguyễn Thị Ngọc Dung Phó Chi Cục trưởng    
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   37524922
37523924
37523924
  Đội Nghiệp vụ dự toán-
Tuyên truyền hỗ trợ
  37523872
35372823
 
  Đội KK-KTT& TH  
35372824
 
  Đội Kiểm tra thuế số 1   37523873  
  Đội Kiểm tra thuế số 2   37523921  
  Đội Kiểm tra Nội bộ   37524923  
  Đội Quản lý Nợ -
Cưỡng chế nợ thuế
  37523922  
  Đội thuế Thu nhập Cá nhân   37524923  
  Đội LX P.V Hai -LMXuân -
Bình Lợi - Vĩnh Lộc A-
Vĩnh Lộc B-Tân Kiên - Tân Túc-
Tân Nhựt
  37523875  
  Đội LX Bình Hưng - Phong Phú -
Đa Phước-Qui Đức- Tân Quý Tây -
Hưng Long-An Phú Tây - Bình Chánh
  37523875  
  Đội thuế Trước bạ và thu khác   37523920  
14 Chi cục thuế Quận Bình Tân
528 Kinh Dương Vương - P.An Lạc A - Q.Bình Tân
  Lương Thị Duyên Chi Cục Trưởng 38765492  
  Phan Văn Giàu Phó Chi Cục trưởng 38776149  
  Trần Quang Phúc Phó Chi Cục trưởng 37526852  
   Nguyễn Kim Qưới Phó Chi Cục trưởng    
  Nguyễn Văn Đức Phó Chi Cục trưởng    
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   37526842  
  Đội KK-KTT & TH   38750249
38761594
 
  Đội Kiểm tra thuế số 1   37524924 38750448
  Đội Kiểm tra thuế số 2   38776165
37524943
 
  Đội QLN-CCN   37526843  
  Đội Thuế trước bạ & thu khác   38760282  
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   38776151 38776151
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   38776150
37524941
38776150
  Đội thuế P.An Lạc, An Lạc A   38776166  
  Đội thuế LP Bình Trị Đông,
Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B
  38776550  
  Đội thuế LP Tân Tạo, Tân Tạo A   38776166  
  Đội thuế LP Bình Hưng Hoà,
Bình Hưng Hoà A, Bình Hưng Hoà B
  37524943  
15 Chi cục thuế Quận Bình Thạnh
368 Bạch Đằng - P14 - Q.Bình Thạnh
  Trần Văn Đức Chi Cục Trưởng 22439284  
  Nguyễn Thị Ngọc Thúy Phó Chi Cục Trưởng 22439283  
  Phan Tám Phó Chi Cục Trưởng 22439285  
  Trương Ngọc Hiệp Phó Chi Cục Trưởng    
  Đội Kiểm tra Nội bộ   38030003  
  Đội Kiểm tra thuế số 1   35510181  
  Đội Kiểm tra thuế số 2   38417629  
  Đội Kiểm tra thuế số 3   35108119  
  Đội Kiểm tra thuế số 4   38412349  
  Đội trước bạ & Thu Khác   35513572  
  Đội Nghiệp vụ & dự toán   22439286  
  Đội QLN-CCN   22439286  
  Đội KK-KTT-KTT & TH   38434314  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   35510304  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   35109937 38412370
  Đội thuế TNCN   22439287  
  Đội thuế Liên phường 1   38434313  
  Đội thuế Liên phường 2   22439282  
  Đội thuế Liên phường 3   22439281  
  Đội thuế chợ Bà Chiểu   38433144  
  Bộ phận một cửa   35108118  
16 Chi cục thuế Huyện Cần Giờ
Đường Đào Cử - TT Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ
  Hồ Minh Đức Chi Cục trưởng 22321446  
  Trương Văn Hiệp Phó Chi Cục Trưởng 37861582  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   38740742 38740587
  Ấn chỉ   22400581  
  Kế toán   22400361  
  Bảo vệ   22400514  
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   22400425
22400510
38740303
 
  Đội KK-KTT& TH   22400370
22400392
38740083
 
  Đội trước bạ & thu khác   22400385
38740298
 
  Đội kiểm tra thuế   22400493
38740741
 
  Đội thuế Liên xã   22400592
22400671
38740170
 
  Đội thu Xã Long Hòa   22400591  
  Đội thuế xã Lý Nhơn   22400596  
  Đội thuế xã An Thới Đông   22400582  
  Đội thuế xã Tam Thôn Hiệp   22400691  
  Điểm thu xã Bình Khánh   22400674  
17 Chi cục Thuế Huyện Củ Chi
KP7 - TT Củ Chi - Huyện Củ Chi
  Nguyễn Văn Sơn Chi Cục trưởng 38921410 37925097
  Lê Minh Tân Phó Chi Cục Trưởng 37925570  
  Đào Văn Quý Phó Chi Cục Trưởng 38921409  
  Trần Thị Nhắng Phó Chi Cục Trưởng 37925568  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ - NVDT   35044786  
  Đội KK-KTT& TH   38921438
38920417
 
  Đội Thanh tra & Kiểm tra thuế   38921034
37923956
38921034
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   37923978
37906719
37909324

37906532
  Đội thuế TNCN   37925569  
  Đội QLN-CCN   37923980  
  Đội thuế trước bạ & thu khác   37925096  
  Đội thuế Liên xã số 1   22483547

22483550
 
  Đội thuế Liên xã số 2   38929163  
  Đội thuế Liên xã số 3   37946371  
  Đội liên xã số 4   38828268  
  Đội thuế Liên xã số 5   22483454
22483435
37961402
 
18 Chi cục thuế Quận Gò Vấp
308 Nguyễn Văn Nghi - P7- QGV
  Lâm Hồng Thúy Nga Chi Cục Trưởng 38944676  
  Phạm Tuấn Anh Phó Chi Cục Trưởng 39891713  
  Hoàng Kim Nghĩa Phó Chi Cục Trưởng 39894432  
  Trần Việt Thắng Phó Chi cục Trưởng 39897072  
  Nguyễn Mạnh Trung Phó Chi cục Trưởng 36016873  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   39896434
39897404
38944090
38944090
  Đội trước bạ nhà đất -PLP   39891389  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   39894436
39894437
39897410
  Đội Nghiệp vụ -Dự toán   39897366  
  Đội QLN-CCN   39897365  
  Đội KK-KTT& TH   38944677
38955937
 
  Đội Kiểm tra thuế số 1   39894434 39897406
  Đội Kiểm tra thuế số 2   38944963
38941901
39897409
  Đội Kiểm tra thuế số 3   39896435 39897405
  Đội Kiểm tra thuế số 4   39897364 39897407
  Đội Kiểm tra Nội bộ   39894435 39897408
  Đội thuế Liên phường 1   39856671  
  Đội thuế Liên phường 2   38951289  
  Đội thuế Liên Phường 3   39966937  
  Đội Quản lý thuế thu nhập cá nhân   22167314  
19 Chi cục thuế huyện Hóc Môn
90 Bà Triệu - TT Hóc Môn
  Hà Văn Thành Chi Cục Trưởng 38913905  
  Phạm Ngọc Tuyết Phó Chi Cục Trưởng 38913904  
  Huỳnh Văn Trung Phó Chi Cục Trưởng 37101294  
  Mai Thị Ngọc Dung Phó Chi Cục Trưởng 37106464  
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   62511497  
  Đội KK-KTT& TH   38913182  
  Đội Thanh tra thuế   38913000
62513696
37106363
 
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   62511495
37101293
62511495
  Đội QLN-CCN   38910428  
  Đội thuế TNCN   37106530  
  Đội thuế Thị trấn   38914160  
  Đội thuế TH-TTH-XTS   37130691  
  Đội thuế TTT-ĐT-NB   38915562  
  Đội thuế TX-TC-XTĐ   37184386  
  Đội thuế BĐ-XTT   37126003  
  Đội thuế trước bạ   37126003  
20 Chi cục thuế huyện Nhà Bè
296A ấp 1, Nguyễn Bình - xã Phú Xuân - Huyện Nhà Bè
  Nguyễn Ngọc Minh Chi Cục Trưởng 37827808  
  Vũ Thị Minh Phó Chi Cục Trưởng 37827807  
  Trần Thanh Dân Phó Chi Cục Trưởng 37770575  
  Đội HC -NS- QT-TV-AC   37770480
37827722
37827722
  Đội Nghiệp vụ Dự toán -
Tuyên truyền Hỗ trợ
  37827921  
  Đội KK-KTT&TH   37827806  
  Đội trước bạ & thu khác   37827804  
  Đội QLN- CCN   37828110  
  Đội kiểm tra thuế 1   37827805  
  Đội kiểm tra thuế 2   37828391 37828391
  Đội thuế Thị Trấn   37810268  
  Đội thuế xã Phú Xuân   37827395  
  Đội thuế Liên xã   37770726  
  Đội thuế xã Nhơn Đức   37821662  
21 Chi cục thuế quận Phú Nhuận
145/9 Nguyễn Văn Trỗi - P11-Quận Phú Nhuận
  Nguyễn Văn Dũng Chi Cục Trưởng 38475891  
  Nguyễn Ngọc Thu Phó Chi Cục Trưởng 38475890  
  Trương Thị Lệ Hằng Phó Chi Cục Trưởng 38475892  
  Cao Văn Tỵ Phó Chi Cục Trưởng 38446157  
  Nguyễn Văn Linh Phó Chi Cục Trưởng    
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   38445658
39976711
39972743
  Đội Kiểm tra Nội bộ   38442182  
  Đội Kiểm tra thuế 1   38446162  
  Đội Kiểm tra thuế 2   39974355 38446155
  Đội Kiểm tra thuế 3   39971162 38446149
  Đội Kiểm tra thuế 4   38463083 38446129
  Đội quản lý Liên Phường 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 9,Chợ Nguyễn Đình Chiểu
  38463082  
  Đội quản lý Liên phường
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, Chợ Trần Hữu Trang,
Chợ Phú Nhuận
  38475071  
  Đội KK-KTT& TH   38454199 38445626
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   39971163 38446124
  Đội thu LPTB & thu khác   39974329  
  Đội QLN-CCN   38445112  
22 Chi cục thuế Quận Tân Bình
450 Trường Chinh - P13 - Q.Tân Bình
  Nguyễn Ngà Chi Cục trưởng 38102097 38120100
  Lê Phú Tuyến Phó Chi Cục trưởng 38102094  
  Lê Thị Hồng Phó Chi Cục trưởng 38102095  
  Trần Thị Thu Hà Phó Chi Cục trưởng 22475444  
  Trần Quang Sanh Phó Chi Cục trưởng 38102096  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   38109989
38126816
38105554
 
  Đội HC-NS-TV   38102090
38120100
22475773
 
  Đội Quản lý ấn chỉ   38125316  
  Đội trước bạ và thu khác   38121936  
  Đội QLN-CCN   22183838  
  Đội thuế TNCN   22178855  
  Đội KTNB   38102091
38125197
 
  Đội KK-KTT& TH   38102093
38425193
 
  Đội Nghiệp vụ dự toán   38425197  
  Đội Kiểm tra thuế số 1   38102098

38125198
 
  Đội kiểm tra thuế số 2   38125196  
  Đội Kiểm tra thuế số 3   38425205 
22192279
 
  Đội Kiểm tra thuế số 4   38102092
38425191
 
  Đội Kiểm tra thuế số 5   38425203  
  Đội Kiểm tra thuế số 6   38425201
38425190
 
23 Chi cục thuế Quận Tân Phú
945 Âu Cơ - P.Tân Sơn Nhì - QTân Phú

Trụ sở mới: 184-186 Lê Trọng Tấn - P.Tây Thạnh - Quận Tân Phú
  Phạm Ngọc Anh Chi Cục trưởng 38127721  
  Huỳnh Thị Ngọc Ánh Phó Chi Cục trưởng 38127715  
  Nguyễn Văn Nam Phó Chi Cục trưởng 38127718  
  Võ Thanh Tùng Phó Chi Cục trưởng 38427581  
  Đội HC-NS-QT-TV-AC   38122141 38122141
  Đội Nghiệp vụ dự toán -
Tuyên truyền hỗ trợ
  38127716 38127716
  Đội Kiểm tra Nội bộ   38127717  
  Đội QLN-CCN   38126718  
  Đội KK-KTT& TH   38127720
38106721
38127720
  Đội Kiểm tra 1   38127719  
  Đội Kiểm tra 2   38125747  
  Đội Kiểm tra 3   38106733  
  Đội TNCN   38106709  
  Đội Trước bạ & thu Khác   38124030  
24 Chi cục thuế Quận Thủ Đức
16 - Đường 6 -KP5 - P.Linh Chiểu - Q.Thủ Đức
  Lê Văn Thanh Chi Cục Trưởng 38961591  
  Lê Thanh Hùng Phó Chi cục Trưởng 38960488  
  Nguyễn Thị Quỳnh Dung Phó Chi cục Trưởng 38966237  
  Lê Thanh Bình Phó Chi cục Trưởng 37225573  
  Đội KK-KTT-TH   38972150
37225740
 
  Đội Kiểm tra thuế 1   37220718
37220716
 
  Đội Kiểm tra thuế 2   38963771
37225301
 
  Đội Kiểm tra thuế 3   37220717
37225695
 
  Đội Kiểm tra thuế 4   38978201  
  Tổ chức Thi đua   37225302  
  Đội Trước bạ & thu khác   37225571
37225300
 
  Tài vụ - Ấn chỉ   38978203  
  Đội Tuyên truyền hỗ trợ   37225696
38978202
38972494
 
  Đội QLN-CCN   37220715  
  Đội Hành chính   38962825 38962825
  Đội Nghiệp vụ - Dự toán   37225574  
  Đội thuế Thu nhập Cá nhân   37225798  
  Bộ phận UNT phường   38960586
38966679
 
 
 
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Các Chi cục thuế Quận, Huyện - Tp.HCM
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Mẫu văn bản
Gửi lên:
18/10/2011 23:29
Cập nhật:
18/10/2011 23:31
Người gửi:
PhatTrien
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
84.28 KB
Xem:
4831
Tải về:
50
  Tải về
Từ site PhatTrien.net:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
Web Hosting
Thống kê
  • Đang truy cập68
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay2,740
  • Tháng hiện tại88,566
  • Tổng lượt truy cập11,890,680
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi